Glucoses toevoegen

Algemeen

Onder het tabblad “medisch” vindt u de subtab “glucose”. Dit tabblad is een tabel die als volgt opgebouwd:
Horizontaal vindt u 12 “tijdslots” van 2 uur waarin de metingen worden weergegeven. Boven sommige van deze blokken ziet u tekst staan, bijv. “nuchter” of “na de lunch”. Dit ziet u alleen als dit voor uw organisatie door GeriMedica is ingesteld. Deze teksten corresponderen met de in uw organisatie gebruikelijke termen zoals die in een dagcurve worden gebruikt.
Door op een regel te klikken verschijnt extra informatie namelijk:

  • De algemene opmerking
  • Opmerkingen per meting
  • Het precieze tijdstip van de meting


Als er binnen een periode van 2 uur meerdere metingen zijn gedaan worden deze onder elkaar weergegeven.
 

Nieuwe invoer van glucosemeting(en)

Om een of meer nieuwe metingen in te voeren klikt u op . Het volgende scherm verschijnt:

Bij een nieuwe curve zal dit scherm meestal leeg zijn maar als u een datum selecteert waarop al metingen zijn gedaan zullen deze worden weergegeven. U bewerkt dan in feite een bestaande curve.
U selecteert de datum en kan eventueel een algemene opmerking invoeren (bijv. “in het kader van periodieke controle”, “in verband met koorts” etc). Als er aan bepaalde tijdslots titels zijn gegeven ziet u deze als invoermomenten. U kunt een waarde invoeren, dit kan ook “Hi” of “Lo” zijn. Tevens kunt u een opmerking per specifieke meting invoeren. Onderin het scherm kunt u ook altijd nog een of meer “losse” metingen invoeren. Als een losse meting valt binnen het tijdslot dat van een titel is voorzien wordt deze automatisch verplaatst naar de betreffende regel.
N.b.: als er geen titels te zien zijn kunnen dus alleen “losse” metingen worden ingevoerd.
 

Bewerken van bestaande metingen

Door op het potloodje achter een regel te klikken kunt u een bestaande meting / curve bewerken. U kunt invoermomenten wijzigen alsmede waardes en opmerkingen. Als u de datum wijzigt zullen de reeds ingevoerde metingen van de geselecteerde datum worden weergegeven. In feite bewerkt u dan een andere curve dan die u aanvankelijk had geselecteerd.
N.b.: metingen die via een integratie met het ECD in Ysis zijn ingevoerd kunnen niet bewerkt worden! Deze metingen zullen worden toegevoegd aan het tijdslot dat correspondeert met het meetmoment zoals dat in het ECD is ingevoerd.
 

Aanleveren gebruikte termen in dagcurve

U kunt bij GeriMedica via het klantportaal aangeven welke termen bij welke “tijdslots” moeten worden weergegeven in Ysis. Een voorbeeld hiervan is:
8-10: nuchter
10-12: na het ontbijt
12-14: voor de lunch
14-16: na de lunch
16-18: voor het avondeten
18-20: na het avondeten
20-22: voor de nacht