Welkom bij de Ysis Handleiding

 • U kunt aan de rechter kant informatie vinden op basis van de categorie.
 • Rechtsboven is een zoekvenster waar u deze site kunt doorzoeken op basis van steekwoorden.
 • Ook de ‘Release Notes’ met informatie over recente toevoegingen en wijzigingen kunt u nu hier vinden.
 • Nieuw is een lijst met veel gestelde vragen en Tips & Trucs om Ysis optimaal te gebruiken.
 • Rechtsonder vindt u een aantal pagina’s met verdiepende informatie en  materiaal opgenomen voor de projectgroepen die de implementatie van Ysis voorbereiden in hun organisatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. GeriMedica heeft hier de rol van verwerker van persoonsgegevens. Op de vraag van uw organisatie sturen wij een Verwerkersovereenkomst en een overzicht van de verwerkingsactiviteiten toe.

Voor meer informatie over Ysis en AVG verwijzen wij u graag naar de berichten gepubliceerd onder de categorie “Informatieveiligheid”

Organisatiespecifieke URL

De planning was om ten tijde van de decemberrelease de url’s start.ysis.nl en acceptatie2.ysis.nl te sluiten en alleen nog inloggen via de organisatiespecifieke url’s te ondersteunen. Deze functionaliteit is ontwikkeld om te kunnen inregelen dat gebruikersnamen niet meer uniek hoeven te zijn voor heel Ysis. Op dit moment constateren we echter dat ondanks alle communicatie nog steeds 70% van de gebruikers niet inlogt via de organisatiespecifieke url.

We vinden het daarom nog niet verantwoord nu al over te gaan, maar willen het uitstel tot een minimum beperken. Om te zorgen dat we z.s.m. verder kunnen zijn de volgende maatregelen belangrijk.

Voor GeriMedica:

 • Op de pagina’s start.ysis.nl en acceptatie2.ysis.nl zal een melding zichtbaar zijn waarop staat dat de gebruiker probeert in te loggen via een onjuiste url. Daarop staat hoe de gebruiker kan achterhalen wat het correcte webadres is. De organisatienaam is te vinden onder het gebruikersmenu in Ysis onder het kopje “mobiel”. De juiste url’s zijn dan:
  • [organisatienaam].ysis.nl
  • [organisatienaam].acceptatie2.ysis.nl
 • Als applicatiebeheerder kunt u bij ons een rapportage opvragen welke gebruikers nog inloggen via de onjuiste url’s.

Voor applicatiebeheer organisatie:

 • Zorg ervoor dat snelkoppelingen e.d. aangepast zijn zodat gebruikers op de juiste pagina’s terecht komen als ze in willen loggen in Ysis
 • Via “rapportage” kunt u een rapport maken genaamd “medewerkers”. Dit rapport biedt een overzicht van alle personen met een account in Ysis, zodat deze rechtstreeks benadert kunnen worden. Let hierbij op op de gebruikers die niet vaak inloggen en/of niet in dienst zijn van de organisatie, zoals bijvoorbeeld waarnemend artsen.

Voor individuele gebruikers:

 • Als u gebruikt maakt van snelkoppelingen, bladwijzers, favorieten e.d. om in te loggen pas deze dan aan. Uw applicatiebeheerder, afdeling ICT e.d. kan u daar eventueel mee helpen.

Bovenstaande maatregelen zullen ertoe leiden dat het aantal gebruikers dat via de oude url’s inlogt substantieel gaat afnemen. Vanuit GeriMedica monitoren wij dit en als dit inderdaad het geval is kunnen wij begin januari de oude url’s afsluiten en de eerder genoemde functionaliteit beschikbaar maken.

Tips en Trucs

Gezamenlijke berichteninbox

Wanneer een hoofd aanspreekpunt of hoofdbehandelaarschap niet van toepassing is voor een discipline/ groep kan het handig zijn om een fictieve medewerker aan te maken binnen Ysis die als afdelingsaccount fungeert. Situaties waarbij dit regelmatig van toepassing is: – Verpleegkundigen/ zorg op GRZ afdelingen – ANW hoofden – Medisch secretariaat De applicatiebeheerder kan een account […]

Ysis omgeving

Ysis is een webapplicatie en elke klant heeft een acceptatie en productie omgeving. Op de acceptatie omgeving kunt u functionaliteit uittesten, oefenen met het werken in Ysis en scholing geven. Op de productie omgeving staan de patiënten dossiers. Er wordt door GeriMedica geen informatie verwijderd op productie. Voor de verschillende modules binnen Ysis zijn verschillende […]

Patiënt inschrijven

Om administratieve gegevens in te voeren klikt u op de knop Admin. Hierdoor zijn de volgende formulieren beschikbaar: Persoonsgegevens, Adresgegevens, Contactpersonen, Verzekeringsgegevens, DBC-GRZ, Huisarts en Behandelrelaties. Ieder formulier bevat specifieke invoervelden zoals Geslacht en Voorletters. Het invoeren van gegevens werkt in een ieder formulier hetzelfde. Klik op het potloodje als u tekst wilt invoeren of wijzigen.  […]

Autorisaties

Per gebruiker kan er in Ysis op verschillende gebieden autorisaties worden verstrekt. Er is een Voorbeeld autorisatietabel beschikbaar. Deze autorisaties geven toegang/leesrecht tot de desbetreffende tabbladen: Toegang tot medisch tabblad Meetinstrumenten invullen en bekijken Toegang tot tabblad multidisciplinair Deze autorisaties geven toegang tot de mogelijkheid om verslagen te kunnen toevoegen en te lezen per discipline: Verslagen […]

Administratieve discipline

Het gebruik en ontwikkeling van de administratieve discipline in Ysis Sinds enige tijd bestaat in Ysis de administratieve discipline. Omdat we hier veel vragen over krijgen proberen we in dit document  hierover de keuzes die gemaakt zijn te verduidelijken. We geven aan waar deze discipline voor bedoeld is (en waarvoor niet). Tevens brengen we u […]